BikeShift

Naam projectgroep: BikeShift 

Projectleden:

  • Ferry Jongmans
  • Skip Geldens
  • Rick van Schijndel
  • Sjoerd Heijligers

Studiejaar: 4

Studieroute: ICT & Software Engineering / ICT & Open Innovation

Locatie: Eindhoven 

“Overheidsinstanties en fiets-deelbedrijven hebben direct baat bij ons platform!”

Wat was voor jullie de reden om je aan te melden voor een van de voorrondes ICTalent 2019?
We hebben hard gewerkt aan ons prototype, contacten naar bedrijven/ overheden gelegd en ook nog eens een mooi product opgeleverd die “pilot ready” is. Dit willen we graag aan de rest laten zien. En met de ICTalent hopen we ons huidige netwerk nog verder uit te kunnen breiden.

Hoe is jullie product het beste omschrijven? Wat kan het? Wat doet het?
Met ons product kunnen er op een efficiënte manier gegevens verzameld worden over een stad. Dit doen we door middel van een datamodule op een fiets. Deze module legt gegevens vast tijdens het fietsen, maar ook als hij geparkeerd staat. De datamodule is nu het middel om data te ontvangen. Ons echte product is de data die we verkopen. Overheidsinstanties en fiets-deelbedrijven hebben direct baat bij ons platform. (Data voor infrastructuur-verbetering en voor fiets-deelbedrijven om inzicht te krijgen in fietsgebruik. De laatste doelgroep helpt op deze manier mee om veel data te genereren voor de andere doelgroepen).

Wat maakt jullie product zo uniek?
Wij zijn een module aan het maken die naast locatie, hoogte, temperatuur, luchtvochtigheid, snelheid ook de kwaliteit van de lucht kan vaststellen. (Waarmee het een innovatie op gezondheid en leefbaarheid wordt). We kunnen dit goedkoop en energiezuinig. Via ons platform stellen wij deze data ter beschikking aan andere belanghebbenden. Uiteraard geanonimiseerd. Momenteel hebben we al veel partijen die interesse tonen in ons platform.

Waarom zouden jullie ICTalent Awards 2019 moeten winnen?
Het zou erg gaaf zijn om na het afstuderen een start-up van BikeShift te maken. We zouden het geld graag willen gebruiken voor de doorontwikkeling van het product. Focus heeft vooral op hardware gelegen, graag zouden we het softwareplatform stabieler maken en uitbreiden met nieuwe (integratie) mogelijkheden.

Stel, jullie winnen de hoofdprijs van 2000 euro per persoon. Hoe gaan jullie dit geld gebruiken om jullie product of talenten verder te ontwikkelen?
Zoals hiervoor al aangegeven, het zou tof zijn om van BikeShift een start-up te maken. Hiermee kunnen we onze ambities om uit te groeien naar een platform na onze studie voortzetten.
 En..willen jullie nog iets zeggen tegen de concurrentie? 
Uiteraard voor iedereen erg veel succes, het is en blijft spannend om te moeten spreken voor een volle zaal.